APARTMÁN RICHARD

Pro 7 osob

Ceny ubytování

TENTO APARTÁN JE DLOUHODOBĚ UŽÍVÁN A V SOUČASNÉ DOBĚ SE NEPRONAJÍMÁ.

Zima - jaro - léto

2.1.2021 - 30.9.2021 

2 800 Kč/noc

Podzim

1.10.2021 - 26.12.2021

2 400 Kč/noc

Silvestrovský týden 2021/2022 

26.12.2021 - 2.1.2022

4 500 Kč/noc

Čtěte pozorně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky.


Pobyty pouze týdenní a to od soboty do soboty. Kratší pobyty dle dohody.

Příjezd ubytovaných po 15:00 a odjezd do 10:00.

Domácí mazlíčci nejsou povoleni!

Parkování - zajištěno na pozemku


DÁRKOVÉ VOUCHERY

Pro Vaše blízké Vám připravíme dárkové vouchery zcela na míru ve Vámi vybrané hodnotě. 

REZERVACE A PLATBA POBYTU

Pro rezervaci pobytu je třeba uhradit zálohu ve výši 50% ceny pobytu, bankovním převodem na základě zálohové faktury. Rezervace neproběhne do té doby, dokud nebude záloha připsána na účet. Doplatek pobytu se hradí nejpozději 14 dní před při příjezdem opět bankovním převodem na základě zúčtovací faktury.

STORNO POPLATKY

  • 30-4 dnů před nástupem je storno poplatek 50 % z rezervace pobytu
  • 4-0 den před nástupem je storno poplatek 100 % z rezervace pobytu

Klientům nevzniká nárok na vrácení peněz, pokud jsou z osobních důvodů nuceni zkrátit dobu pobytu, než byla sjednána při rezervaci.

Popis a vybavení apartmánu

Apartmán se nachází prostorný obývací pokoj s křesli a LCD TV. Prostor je propojený s kuchyní s jídelním stolem. Kuchyň je vybavena velkou lednicí s mrazákem, myčkou na nádobí, mikrovlnou troubou, velkou pečící troubou, rychlovarnou konvicí a je plně vybavena.

V II.NP apartmánu se nachází 3 prostorné ložnice s manželskou postelí + dvě samostatná lůžka. Rručníky s osuškami a příjemné lůžkoviny jsou samozřejmostí.  

V apartmánu najdete prostornou šatní skříň. Každý apartmán je vybaven dvěmi koupelnami  s prostorným sprchovým koutem a samostatným WC a saunou.


Foto apartmánu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky - Apartmány Na Lapce - Kvilda

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Apartmánů Na Lapce - Kvilda (dále jen penzion, nebo apartmány) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu - Ing. Pavlem Karvánkem, Kvilda 80 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás telefonicky na čísle +420 602 223 037 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 19:00 hod anebo na emailu novotherm@seznam.cz kdykoliv.

Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách, telefonicky nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: www.kvilda-nalapce.cz, záložka "UBYTOVÁNÍ".

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem novotherm@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 602 223 037.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. Zálohy na ubytování při dodržení podmínek ze strany penzionu jsou nevratné.

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 15 do 18 hod., pokud nebudedohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit provozovatel penzionu klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. Penzion je oprávněn účtovat klientům následující pokuty - za kouření v budově 1000 Kč, volně pobíhající zvíře anebo jeho venčení v celém areálu penzionu 2000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

VI. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Individuální host:

Individuální host se zavazuje zaplatit zálohu do 14 dnů před nástupem na ubytování, aby byla rezervace potvrzena.

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 96 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 15:00 hodin 4 dny před datem příjezdu) si penzion účtuje storno poplatek ve výši 50%. Při zrušení rezervace 96 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 15:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) a při nedojezdu je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu nelze provést platební kartou.Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1.1.2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Penzion Apartmány Na Lapce je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Penzionu Zahrada na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.